Švejkova padesátka - Archiv - 3. ročník

Archiv:
8. ročník 7. ročník 6. ročník  5. ročník  4. ročník  3. ročník 2. ročník 1. ročník

Třetí obnovený ročník 2013

Třetí obnovený ročník oblíbeného turistického pochodu se konal v sobotu 4. května 2013
a i přes počáteční nepřízeň počasí se zúčastnilo rekordních 1.135 registrovaných účastníků.

Účastníci na trasách:

12 km (Písecké hory) - 59 účastníků

12 km (Putim) - 334 účastníků

17 km (Putim-okružní) - 288 účastníků

26 km (cyklo-Pohádková kovárna) - 185 účastníků

28 km (vodácká ze Strakonic) - 3 účastníci

33 km (z Písku do Strakonic) - 19 účastníků

33 km (ze Strakonic do Písku) - 48 účastníků

44 km (cyklo) - 171 účastníků

50 km - 28 účastníků


Start z Písku byl průběžný od 8:00 do 10:00 hodin z Palackého sadů v Písku (před hudebním pavilonem). Startovné činilo 20 Kč za osobu.

Zde účastníci obdrželi vše potřebné v duchu původních pochodů a proběhlo oficiální zahájení. Nechyběl opět Josef Švejk ani chutné občerstvení s paní Müllerovou. Akce se znovu zúčastnili i velocipedisté v dobovém oblečení a na dobových bicyklech.

Připraveny byly atraktivní trasy. Poprvé se uskutečnil start i ze Strakonic do Písku odkud byla zároveň 28 km trasa pro vodáky.
Start ze Strakonic byl průběžný od 8:00 do 10:00 hodin od plaveckého stadionu ve Strakonicích. Startovné činilo 20 Kč za osobu.
Vodáci mohli svá plavidla spustit na Otavu přímo za plaveckým stadionem pod silničním mostem,
tj. cca 100 m od stánku s registrací účastníků.

Na trasách nechyběly razítkové i tajné kontroly a kdo nasbíral všechna razítka na trase, mohl se v cíli těšit na diplom.

Za organizátory Vás srdečně zval Marek Anděl z Elektrárny královského města Písku a senátor Miroslav Krejča.
 

Jednotlivé trasy 3. ročníku Švejkovy padesátky:

12 km pěší trasa z Písku
po břehu Otavy, kolem Zátavského mostu k soutoku Otavy a Blanice, do Putimi a zpátky do Písku vlakem

12 km pěší trasa z Písku
okruh většinou pod korunami stromů Píseckých hor po naučné stezce - Cestě drahokamů.

17 km pěší trasa z Písku
po břehu Otavy, kolem Zátavského mostu k soutoku Otavy a Blanice, do Putimi a přes Smrkovice zpět do Písku.

26 km pěší/cyklotrasa z Písku
přes les Hůrku, kolem lesní obory s divokými prasaty, do Pohádkové kovárny v Selibově a přes Putim po břehu Otavy zpátky do Písku (vhodná pro rodiče s dětmi s ohledem na minimum jízdy po silnicích s auty).

28 km vodácká ze Strakonic do Písku
po řece Otavě (cíl je na ostrově u Elektrárny královského města Písku).

33 km pěší trasa z Písku
přes Smrkovice a Hůrky do Putimi, rybník Řežabinec, rybník Markovec, památník Jana Žižky u Sudoměře, Mladějovice, lesem ke Starému rybníku, Čejetice, Přeborovice, Sedlíkovice, Hajská, Strakonice (Tato trasa není okružní a ve Strakonicích končí!).

33 km pěší trasa ze Strakonic
do Hajské, Sedlíkovic, Přeborovic, přes Čejetice kolem Starého rybníka do Mladějovic, památník Jana Žižky u Sudoměře, rybník Markovec, rybník Řežabinec, do Putimi a přes Zátavský most po břehu Otavy do Písku (Tato trasa není okružní a v Písku končí!).

44 km cyklotrasa z Písku
po břehu Otavy přes Zátavský most do Kestřan, dále Nové Kestřany, Štěkeň, Čejetice, Sudoměř a památník Jana Žižky a přes Putim kolem Otavy zpět do Písku (trasa je vybrána jako rovinatá, protože ji pojedou i velocipédisté na historických kolech bez přehazovaček) připojit se může samozřejmě každý.

50 km pěší trasa z Písku
přes Plynovou lávku nad Otavou, lesem kolem Borečnice, Vráž u Písku, lesem do Čížové, Krašovice, Dobešice, Oldřichov, Malé Nepodřice, lesem na Vápenici, přes Zátavský most do Putimi, přes les Hůrka do Smrkovic a kolem rybníka Mrázovna do Písku (s ohledem na délku trasy doporučujeme start co nejdříve po zahájení registrací účastníků).

Pěší trasy je možné absolvovat i na jízdním kole, trasy však vedou místy lesem, neručíme proto za plnou sjízdnost tras pro kolo (případně bude nutné kolo vést).
U 50 km trasy není jízda na kole vhodná.

Jízdní kola je možné si zapůjčit v Elektrárně královského města Písku.

 


Partneři akce:
 

 
Elektrárna královského
města Písku
Podskalí 2537
397 01 Písek
www.elektrarna.info


 
Jaroslava Bromová
tvorba www stránek,
grafické práce, tisk
www.jarca.cz


 
Akce je podporována
městem Písek.
www.mesto-pisek.cz


 
Kvalitní malířské barvy
zakoupíte v prodejně
Luboš Mourek,
Žižkova tř. 343/59, Písek
www.jupol.cz
  www.vzp.cz


 
Město Strakonice www.strakonice.eu
s.n.o.p. cz
Lisování a svařování ocelových dílů
www.snop.cz


 
projektování, komplexní zpracování plechu www.bak-systemy.cz


 
   


 
Petr Kučera, provozování autoškoly v Písku a okolí www.autoskolapisek.cz


 
Pivovar Strakonice www.pivovar-strakonice.cz


 
Stavební firma KOČÍ a.s. www.koci.eu


 
  www.lmpisek.cz


 
  www.milevskemaskary.cz


 
Muzeum středního
Pootaví Strakonice
www.muzeum-strakonice.cz


      Budujeme občanskou společnost
Strana zelených Písek www.pisek.zeleni.cz


 
Centrum kultury Písek www.ckpisek.cz
Občerstvení www.mcdonalds.cz


 
Gofin s.r.o.
Písek
www.gofin.cz


 
DM drogerie www.dm-drogeriemarkt.cz


 
  www.icpisek.cz


 
   


 
  www.domovosek.cz

Mediální p
artneři akce:


 
Týdenník Písecké postřehy www.jihocesketydeniky.cz


 
Muzika pro celou rodinu www.radioorlik.cz

Zpravodaj města Písku
 
Informační měsíčník www.mesto-pisek.cz/zpravodaj


 
Reklamní a kulturní měsíčník www.piseckyservis.cz

ZAJÍMAVOSTI NA TRASÁCH:

Písek (Na všech trasách)
Město založené před polovinou 13. století královským rodem Přemyslovců. Nejstarším dochovaným písemným dokladem je listina krále Václava I. z roku 1243. Nejvýznamnější památky: královský raně gotický hrad, nejstarší dochovaný kamenný most v Čechách, nejstarší veřejná vodní elektrárna v Čechách, město s prvním trvalým elektrickým osvětlením v českých zemích, mohyla z doby bronzové v blízkosti raně gotického děkanského chrámu a mnoho dalších památek.

Elektrárna královského města Písku
(Na trasách: 12 km - Putim, 17 km, 26 km, 28 km, 33 km, 44 km, 50 km)

Nejstarší veřejná vodní elektrárna v českých zemích sloužící dnes jako muzeum osvětlení a energetiky. Elektrárna je dosud v provozu a dodává elektřinu do sítě. Pro návštěvníky muzea je přístupná strojovna i turbinárna tohoto unikátního zařízení. Součástí areálu elektrárny je ostrůvek s posezením pod Šrámkovým splavem s unikátním výhledem na Kamenný most. Pro účastníky Švejkovy padesátky snížené vstupné.

Cesta drahokamů (Na trase: 12 km-Písecké hory)
Naučná lesní stezka. Na jednotlivých zastaveních se prostřednictvím informačních tabulí seznamuje se zajímavostmi z přírody živé i neživé. Upozorňuje zejména na mineralogickou pestrost oblasti. Uvidíte zde rozmanité lesní dřeviny, stopy po těžbě nerostů, lesní prameniště, ale také lesní divadlo.

Písecké hory (Na trase: 12 km-Písecké hory)
zalesněný hřeben tvořící rozvodí řek Otavy s Blanicí na straně jedné a Vltavy na straně druhé, který se táhne od východního okraje města Písek. Vznikly ve starších prvohorách a jsou součástí Středočeské pahorkatiny. Nejvyšším vrcholem je Velký Mehelník (632 m n. m.). Výraz „hory“, se odvozuje od středověkého hornictví (těžba nejen zlata). Přívlastek „písecké“ pak od toho, že Písecké hory patří od roku 1509 královskému městu Písku.

Lesopark Amerika (Na trase: 12 km-Písecké hory)
Oblast Píseckých hor, která byla ve druhé polovině 19. století odlesněna, přeměněna v pole a její jednotlivé díly propachtovány chudým občanům města podobně jako kolonistům ve Spojených státech. Pro značnou svahovitost a malou výnosnost byl kopec znovu zalesněn, zčásti i exotickými dřevinami. Takto upravený lesní park byl zpřístupněný od roku 1892.

Živcový lom U obrázku (Na traseh: 12 km-Písecké hory)
Nejznámější lokalita z píseckých nalezišť minerálů. Lom byl otevřen roku 1883 pro těžbu živce. Přinesl městské pokladně za 14 let těžby cca 30 000 zlatých čistého příjmu. Denně se zde vydobylo jeden až dva vagony. Živec byl dodáván do skláren v Lenoře, plzeňských skláren, ale i do zahraničí. Vyskytuje se zde řada vzácných nerostů. Beryl vzácný, akvamarín a také písekit, nerost který byl nalezen na světě na jediném místě právě zde a podle města Písku získal také svůj název. Lom je dnes zatopený.

Zátavský most (Na trasách: 12 km-Putim, 17 km, 26 km, 28 km, 44 km, 50 km)
V květnu 1945 zde procházela demarkační linie mezi americkými a ruskými vojáky.

Soutok Blanice s Otavou (Na trasách: 12 km-Putim, 17 km, 26 km, 28 km, 44 km, 50 km)
27. nejdelší řeka v Čechách Blanice, se zde po 93,33 km vlévá do zlatonosné řeky Otavy. Název Blanice je odvozen od přídavného jména blanná ve smyslu protékající blaněmi. Staročeské slovo blaně znamená vlhká louka či pastvina. Otavě dali jméno Keltové – Atavah, Watavah – bohatá řeka, díky její zlatonosnému písku.

Putim (Na trasách: 12 km-Putim, 17 km, 26 km, 33 km, 44 km, 50 km)
Velmi stará, původně trhová ves vzniklá ještě před založením města Písku. Nejstarším dochovaným písemným dokladem je listina z roku 1205. Putim je dějištěm románu J.Š.Baara „Jan Cimbura“. Sedlák Cimbura v Putimi žil a je pochován na místním hřbitově. Zde je také možnost návštěvy kostnice. Ves je dobře známá ze Švejkovy jihočeské anabáze, zejména jeho zatčení a vyslýchání na zdejší četnické stanici bystrým strážmistrem Flanderkou.

Les Hůrky (Na trasách: 17 km, 26 km, 33 km, 50 km)
Označení souvislého lesního celku o rozloze 652 ha mezi obcemi Smrkovice, Selibov a Putim. V minulosti byl tento les součástí Píseckých hor. Hůrky = menší hory. Můžete zde mj. vidět oboru s divokými prasaty.

Lesní obora v Hůrkách (Na trasách: 17 km, 26 km, 33 km, 50 km)
Obora s divokými prasaty.

Pohádková kovárna Selibov (Na trase: 26 km)
Chaloupka s pohádkovými postavičkami, které udělají radost dětem. Pohádková kovárna se stala vítězem kategorie Podnikatelský počin v soutěži „Ceny kudy z nudy 2012“ pořádané agenturou Czechtourism a stala se zároveň 3. nejoblíbenějším výletním místem v rámci České republiky! Na účastníky Švejkovy padesátky zde čeká překvapení.

Rybník Řežabinec a Řežabinecké tůně (Na trasách: 33 km, 44 km)
Národní přírodní rezervace. Výskyt cenných litorálních společenstev, které poskytují vhodné hnízdiště pro mnoho druhů ptactva a slouží pro rozmnožování dalších živočišných druhů. Chráněn je jak Řežabinecký rybník, přilehlé tůně vzniklé zaplavením starých děr po středověké těžbě. Samotný rybník vznikl na místě slatiny v bývalém korytě řeky Otavy v roce 1530 na popud pána hradu Zvíkov Kryštofa ze Švamberka. Okolo celé rezervace vede 3 km dlouhá naučná stezka s 12 informačními tabulemi a ve východní části rybníku je umístěna z části volně přístupná pozorovací věž, ze které je možné sledovat okolní přírodu.

Vrch Pikárna - (nad rybníkem Řežabinec) (Na trasách: 33 km, 44 km)
Významná archeologická lokalita, v paleolitu a mezolitu zde bylo rozsáhlé lidské sídliště.

Památník Jana Žižky u Sudoměře (Na trasách: 33 km, 44 km)
16 metrů vysoká monumentální socha Jana Žižky, připomínající první větší bitvu husitských válek. Husité zde 25. března 1420 porazili početnější a lépe vyzbrojené vojsko strakonických johanitů a katolických šlechticů, přezdívaných „železní páni“. V areálu památníku pro účastníky Švejkovy 50 připravena prohlídka historických motocyklů.


Malá vodní elektrárna Přeborovice (Na trasách: 28 km, 33 km, 44 km)
Pro účastníky Švejkovy padesátky prohlídka provozu vodní elektrárny přímo s jejím provozovatelem.

Strakonice (Na trasách: 28 km, 33 km)
Vývoj města začíná v druhé polovině 12. století, kdy rod Bavorů začíná budovat místní hrad. Roku 1243 daroval Bavor I. se svou manželkou Bolemilou část strakonického hradu řádu maltézských rytířů, kteří v něm vybudovali raně gotický kostel a klášter. Ještě ve 13. století byla původní hranolová věž vyměněna za nynější gotickou s břitem zvanou Rumpál. Město se dožilo největšího rozkvětu za vlády Bavora II., který se těšil velké přízni krále Přemysla Otakara II. V roce 1367 byla Strakonicím potvrzena Bavorem IV. městská privilegia a od roku 1421 se hrad stal sídlem velkopřevorů řádu, kteří jej rozšířili a vybudovali renesanční věž Jelenku.

Muzeum středního Pootaví Strakonice (Na trasách: 28 km, 33 km)
Sídlí v areálu strakonického hradu, který založil rod Bavorů ze Strakonic na soutoku řek Otavy a Volyňky v  1. čtvrtině 13. století. Areál hradu svou dochovalostí patří k nejstarším a nejrozsáhlejším v Čechách. V jedenácti sálech je návštěvníkům představena historie regionu od pravěku, přes středověk až po druhou polovinu 20. století. Mimořádné jsou expozice dud a dudáctví v Čechách, motocykly a další exponáty legendární značky ČZ či expozice připomínající Rožmberky a řád maltézských rytířů na Strakonicku. Lákadlem je taktéž vyhlídková hradní věž Rumpál, kapitulní síň s ambitem a dochovanými nástěnnými malbami ze 14. - 15. století, nově zrekonstruovaná černá kuchyně a také národní kulturní památka středověkého vodního mlýna v Hoslovicích s funkčním mlecím zařízením a novou etnografickou expozicí Ze života šumavského Podlesí. Poloviční vstupné pro všechny účastníky Švejkovy padesátky platí až do neděle 12.5.2013.

Slaník (Na trase: 28 km)
Místo, kde se na dolním toku Otavy v řece vyskytuje dosud nejvíce zlata ve formě zlatinek. Roku 1979 v tehdejším Československu zde proběhla první oficiální soutěž v rýžování zlata u nás.

Lhota u Kestřan (Na trase: 28 km)
Od roku 1992 zde každoročně probíhá první sobotu v srpnu soutěž v rýžování zlata. Nejlepší rýžovníci zde dokáží získat ze dna řeky více než sto zlatinek za čtvrt hodiny.

Kestřanské tvrze (Na trase: 28 km, 44 km)
Horní tvrz, prohlídka unikátní středověké tvrze.

Zámek a zámecký park Štěkeň (Na trase: 44 km)
Možnost prohlídky zámku a rozsáhlého zámeckého parku.

U Sulana (Na trase: 50 km)
Výletní hostinec postavený roku 1926 panem Sulanem. V Píseckých listech z 5. června toho roku se píše: „Písek konečně se dočká toho, co léta postrádal – slunečních lázní“. Z prava se zde do Otavy vlévá od Starých Lázní Brdložnický potok.

Vráž (Na trase: 50 km)
Zámek postavený v roce 1875 v novogotickém slohu českým šlechtickým rodem Lobkowiczů, který zde měl až do roku 1926 svou letní rezidenci. U zámku je rozlehlý anglický park. Roku 1926 zámek odkoupil pomocný spolek pro péči a zdraví úředníků a zřízenců v Praze za účelem budování lázní. Záhy ho však prodal Nemocenské pojišťovně. Pojišťovna dobudovala areál sanatoria výstavbou léčebného a ubytovacího pavilonu a dne 11. ledna 1936 bylo sanatorium slavnostně otevřeno.

Čížová (Na trase: 50 km)
Nepřehlédnutelná a jedinečná Čížovská hora (512 m n. m.), korunovaná stromovím a věžičkami církevních staveb spolu s kostelem sv. Jakuba Většího, založeného kolem roku 1250.

Krašovice (Na trase: 50 km)
Kolem okrouhlé návsi je zachováno 12 vzorně udržovaných domovních štítů tzv. selského baroka.


Bonus ve formě občerstvení pro účastníky Švejkovy padesátky:
V McDonald´s Písek ke všemu co si zde koupíte dostanete jednou tolik zdarma. Požádejte si o razítko na váš účastnický list!

Nahoru...

Já jsem pro to, dát vás všechny postřílet!

 

Copyright © Marek Anděl  -  Created design by JB